Некрозооспермия

Некрозооспермия е медицински термин, който означава, че процентът на витални сперматозоиди в еякулата е под долната референтна граница и процентът неподвижни сперматозоиди в еякулата е над долната референтна граница. Според петото издание на СЗО за оценка на еякулата при мъжа WHO laboratory manual for the examination of human semen and sperm-cervical mucus interaction: 5th Edition /2010/ долната граница на витални сперматозоиди е 58%, т.е. в семенната проба трябва да има поне 58% витални сперматозоиди. Под този процент след спермален анализ се поставя заключение некрозооспермия.

Видове

Според процента нежизнеспособни сперматозоиди можем да разделим състоянието в две групи:

 • Частична – когато над 58% от сперматозоидите са невитални, но в семенната проба има и витални сперматозоиди.
 • Пълна – когато 100% от сперматозоидите са невитални. Пълната некрозооспермия е много рядко срещано състияние и засяга не повече от 0.5% от инфертилните мъже.

Неправилно поставено заключение

При съмнение за некрозооспермия първо трябва да се уточни дали са спазени всички условия за провеждане на спермален анализ. Неспазването им може да доведе до фалшиво заключение. Някои от изискванията, които имат отношение към виталността на сперматозоидите, са:

 • спазен срок на сексуално въздържание
 • мъжът да не е болен в момента от заболяване с висока телесна температура
 • отделяне на пробата чрез мастурбация без използване на лубриканти
 • цярлост на пробата – непълни проби не подлежат на анализ, а също така и ако част от еякулата е попаднала извън контейнера, не трябва да се събира за анализ
 • ако е използван презерватив, това трябва да бъде специално изработен за целта силиконов презерватив без спермицид
 • отделяне на пробата в стерилен контейнер
 • да не се допуска попадане на вода в контейнера
 • при транспортиране на контейнера до лабораторията да не се претопля или охлажда
 • тестът за виталност да се извърши непосредствено след втечняване на еякулата
 • не е извършен тест за разграничаване на неподвижните от невитални сперматозоиди
 • спермограмата е правена в неоторизирана за извършване на спермален анализ лаборатория (което е честа практика в България)

Причини и рисксови фактори

Тъй като това състояние е толкова рядко, все още не са известни всички причини и рискови фактори, които имат отношение. Някои от възможните причини и теории, които могат да причинят намалена виталност на сперматозоидите, са:

 • Общи заболявания (захарен диабет, карцином в разпад, бъбречна недостатъчност)
 • Директна клетъчна травма (инфекция на репродуктивната система)
 • Травми на гръбначния мозък
 • Нарушена функция на тестисите (оксидативен стрес)
 • Проблеми с епидидимите (частична обструкция, усложнения след хронична инфекция)
 • Хормонални причини, напр. хипогонадотропен хипогонадизъм
 • Рак на тестиса в ранен етап (Ca in situ)
 • Анти-спермални антитела
 • Варикоцеле (разширени вени около скротума)
 • Нарушена митохондриална функция
 • Излагане на гонадотоксини (от околната среда или на работното място)
 • Употреба на наркотици
 • Напреднала възраст
 • Генетични причини
 • Ятрогенни причини (прием на гонадотоксични лекарства, радиотерапия, химиотерапия)
 • Засилена апоптоза
 • Други фактори, участващи в клетъчната смърт
 • Идиопатична некрозооспермия (с неясен произход)

Диагноза

Първоначално са необходими няколко спермални анализа с провеждане на тестове за виталност, за да се разграничи истинската некрозооспермия и състояния, които наподобяват липса на витални сперматозоиди, но по същество са в групата астенозооспермия (като аксонемални дефекти, дефицит на протеин карбоксил метилаза, синдром на Картагенер). Възможно е да се изследват спермални проби при силно намалена сексуална абстиненция (напр. от 1 час) или след многократни еякулации в рамките на няколко дни.

Когато в няколко последователни спермални анализа при спазени всички условия за коректно провеждане на лабораторното изследване се установи некрозооспермия, се преминава към изясняване на причините й чрез алгоритъм от изследвания и консултации.

Лечение

При пациенти с некрозоосперия е необходим цялостен и мултидисциплинарен подход, защото състоянието има хетерогенна патогенеза и откриването на причината за това е от важно прогностично значение. Благоприятна прогноза е възможна от гледна точка на подобрение на процента жизнеспособни сперматозоиди след правилна терапевтична стратегия.

 • В случаите, когато се открие причина за нарушената виталност на сперматозоидите, тя се лекува консервативно или оперативно като първи избор.
 • В случаите на идиопатична некрозооспермия се обсъжда извличане на сперматозоиди от тестис или епидидим. Метод на избор е отворена биопсия или TEFNA.
 • При невъзможност за лечение се предлага използването на донорски сперматозоиди.

Профилактика

Поради неясния характер на състоянието и липсата на оплаквания от страна на пациента профилактичните мерки не са особено популярни. Въпреки това предпазването и лечението на инфекции, избягването на гонадотоксини, контрол върху диабета и консултация с репродуктивен специалист при предстоящ прием на лекарства и особено преди химиотерапия или радиотерапия са мерки, които могат да помогнат.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите консултация от висококвалифицирани специалисти за възможностите и ограниченията на диагностиката и лечението на инфертилитета при мъжа.