Препоръка на FIGO за фолиева киселина

Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) е уникална организация, тъй като е единствената международна организация, която обединява 130 асоциации на акушер-гинеколози от целия свят. Тя е посветена на подобрението на здравето и правата на жените, намаляването на различията в здравните грижи за жените и новородените по света, както и на ускоряването на напредъка в науката и практиката в областта на акушерството и гинекологията.

България също е член на FIGO чрез Българското дружество по акушерство и гинекология.

През последните години бяха организирани два важни комитета на FIGO, които работят в следните две направления:

 • Майчино-фетална медицина
 • Бременност и раждане

Членовете на тези комитети са световно признати експерти от различни географски области. Комитетите подготвят указания, чиято цел е да облекчи медицинската професия, като дават съвети за добра медицинска практика. Тези препоръки са направени след консенсус на базата на широко проучване на литературата, мета-анализи и след обстойна преценка на препоръките за поведение във всяка отделна ситуация и в различните региони на света. FIGO предлага тези указания да бъдат възприети от всички страни и приложени масово в практиката.

Работна група за добра медицинска практика в областта на майчино-феталната медицина:

Председател: G C Di Renzo

Експертни членове:

E. Fonseca, Бразилия

E. Gratacos, Испания

S. Hassan, САЩ

M. Kurtser, Русия

F. Malone, Ирландия

S. Nambiar, Малайзия

M. Sierra, Мексико

K. Nicolaides, Обединено Кралство

N. Malhotra, Индия

H. Yang, Китай

Дистанционни експерти:

C. Fuchtner, FIGO

M. Hod, EAPM

G.H. Visser, SM Committee

E. Castelazo, CBET Committee

L. Cabero, WG GDM

V. Berghella, SMFM

Y. Ville, ISUOG

M. Hanson, DOHaD

P.P. Mastroiacovo, Clearinghouse

J.L. Simpson, March of Dimes

D. Bloomer, GLOWN

 

Работна група за добра медицинска практика по време на бременност и раждане:

Председател: R. Romero

Експертни членове:

D. Farine, Канада

M. T. Gervasi, Италия

J. M. Robson, Ирландия

T. Duan, Китай

S. Rosales, Мексико

T. Kimura, Япония

L. Yeo, Корея-САЩ

Дистанционни експерти:

S. N. Purandare, FIGO

G C Di Renzo, FIGO

M. Stark, NESA

G.H. Visser, SM Committee

E. Castelazo, CBET Committee

C. Lees, RCOG

A. Conde’ Agudelo, NIH NICHD

D. Bloomer, GLOWN

 

Препоръките бяха представени пред медицинската общественост за първи път по време на 13-тия конгрес по фетална медицина през 2014 г. от д-р G C Di Renzo, секретар на FIGO.

ПРЕПОРЪКА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (FIGO) ЗА ПРЕДКОНЦЕПЦИОНЕН ПРИЕМ НА ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА (ВИТАМИН В9) ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ДЕФЕКТИ НА НЕВРАЛНАТА ТРЪБА (ДНТ)
Популация Всички жени в репродуктивна възраст, които: 
 • планират бременност
 • не използват контрацептивни методи
 • използват контрацептивни методи, които не гарантират оптимален контрол
Препоръка Дневна доза синтетична фолиева киселина (ФК) от 400 микрограма (0,4 милиграма). Ползите от приема на ФК не се ограничават само в профилактика на ДНТ, но също така могат да намалят риска от други заболявания на плода, като вродени сърдечни дефекти, цепки на устната и небцето, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане и аутизъм.
Време за употреба Приемът трябва да започне поне 30 дни преди забременяване и да продължи поне по време на първия триместър на бременността. ФК може да бъде приемана в течение на години без никакви странични ефекти.

Оценка на риска за дефекти на невралната тръба (ДНТ)


Рисковата група включва жени с:
 • предишна бременност с ДНТ
 • партньор с ДНТ (Spina biffida)
 • роднини по първа линия с ДНТ
 • диабет преди бременността
 • прием на антиепилептични препарати (валпроева киселина, карбамазепин)
 • използване на фолатни антагонисти (метотрексат, сулфонамиди)
 • малабсорбшън синдром (включително и жени с предишна операция заради наднормено тегло)
 • наднормено тегло (BMI над 35 kg/m2)
Забележка: Жените, които имат рискови фактори за ДНТ, трябва да приемат 4000 микрограма (4 милиграма) синтетична фолиева киселина дневно, като започнат поне 30 дни преди забременяване и продължат ежедневния прием поне по време на първия триместър на бременността.
Препоръки от други организации ACOG, AAFP, AAP, NICE и много други здравни организации имат подобни препоръки.

 

Всички жени в репродуктивна възраст трябва да бъдат съветвани относно ползите от приема на фолиева киселина по време на всяко посещение при лекар (напр. заради изписване на контрацептив, профилактичен преглед, вземане на онкопрофилактична цитонамазка), особено ако планират бременност в близко бъдеще или ако не използват контрацептивен метод, както и ако използват метод за контрацепция, който не гарантира оптимален контрол.

Забележка: ДНТ са вродени дефекти, като могат да засягат гръбначния стълб (спина бифида - незатворен гръбначен стълб) или главата (акраниа - липса на черепен покрив) на плода.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно профилактиката на ДНТ.