Диагностика на мъжкия инфертилитет - втора част

Ако заключението от сперматогенезата е различно от нормозооспермия или при наличие на клинични признаци за здравословни проблем с влияние върху сперматогенезата, се препоръчва продължаването на диагностичния процес с допълнителни изследвания и консултации.

Допълнителни тестове

След като се оценят основните параметри на сперматогенезата, може да се препоръча провеждането на допълнителни тестове, например:

Физикален преглед

Той се извършва от андролог, а в условията на нашата страна, при липса на такива специалисти – от уролог. Прегледът има за цел да установи:

 • наличието на външни гениталии
 • положение на външния отвор на уретрата
 • оценка на разположението и консистенцията на тестисите
 • наличие на епидидими
 • наличие на семепроводи
 • наличие или липса на варикоцеле, хидроцеле, сперматоцеле, кисти на епидидима и други доброкачествени образувания на половите органи
 • оценка на простатната жлеза – големина, форма, разположение
 • вторични полови белези – окосмяване, хабитус
 • друга патология на пикочо-половата система с отношение към репродуктивните способности, напр. ингвинална херния, бъбречна калкулоза, цистит

Ултразвуков преглед

С този метод се установяват самостоятелно или като допълнение към физикалния преглед някои от най-често срещаните причини за мъжкия инфертилитет, като:

 • варикоцеле
 • хидроцеле
 • сперматоцеле
 • крипторхизъм - неправилно разположение на тестиса в ингвиналния канал или в коремната кухина
 • патология на семенните мехурчета
 • хипертрофия на простатата
 • скротални маси, в това число и неоплазми

Освен това чрез сонография се оценява обема на тестиса, както и скоростта на кръвотока през определени кръвоносни съдове.

Тестове за инфекции

При наличие на данни за инфекция, остра или хронична, както и с целите на скрининга, се препоръчват тестове за микроорганизми, които включват:

 • Микробиологична посявка от еякулат
 • Хламидии, микоплазми, гонококи, трихомонас
 • Серологични маркери за:

а) HIV: Anti-HIV-1,2 или HIV Ag/Ab;
б) хепатит B: HBsAg и Anti HBc;
в) хепатит С: Anti-HCV-Ab или Аnti-HCV Ag/Ab;
г) сифилис.

 • Допълнителни изследвания за HTLV-I, малария, CMV, RhD, Trypanosoma cruzi се извършват при анамнеза за пътувания в чужбина или наличие на други рискови фактори за тези заболявания.

Хормонален статус

С тези тестове оценяваме работата на ендокринната система, конкретно жлезите с вътрешна секреция. Хормонални изследвания се предлагат при някоя от следните индикации:

 • влошени спермални показатели
 • еректилна дисфункция
 • общи клинични признаци за ендокринопатия

Първоначалната оценка на хормоналния статус трябва да включва изследване на ФСХ, ЛХ, тестостерон и пролактин. В допълнение към тези хормони може да се препоръча изследване на ТСХ, хормони на щитовидната жлеза и антитела срещу нея, естрадиол, хормони на надбъбречната жлеза.

При мъже със силно влошени спермални показатели, както и при мъже с моноорхизъм, крипторхизъм или намален тестикуларен обем могат да се изследнват допълнителнти маркери за сперматогенезата, като АМХ и инхибин В с цел оценка на репродуктивния потенциал и прогноза на шансовете от лечение.

Генетични тестове

 • Кариотип
 • Микроделеции на Y хромозома
 • Кистозна фиброза (CFTR)
 • Специфични генетични маркери

Някои състояния на сперматогенезата изискват специално внимание и различен алгоритъм за уточняване с допълнителни, специфични за конкретния проблем тестове. Това са:

Биопсия

Диагностичната биопсия е инвазивна процедура, която понякога се предлага на мъже с азооспермия или с тежка олигоастенотератозооспермия с цел да се оцени състоянието на паренхима на тестиса и, при наличие на сперматозоиди, те да се използват за целите на асистираната репродукция. Възможно е да се приложат различни методи за екстракция на тъкан от тестис или епидидим. Когато откриваме сперматозоиди чрез биопсия, е редно предварително да сме уточнили състоянието на пациента и да сме обсъдили рисковете за вертикален пренос на генетични заболявания, ако мъжът е носител на такива.

Заключение

Добрата, съвестна и навременна диагностика на мъжкия фактор за безплодие е от изключително значение за следващото адекватно лечение на мъжа в инфертилната двойка. Тя се осъществява от мултидисциплинарен екип, съставен от специалисти с различни области на квалификация и предполага отлично взаимодействие между членовете на екипа и синхронна работа в полза на пациента. Следването на международно приетите алгоритми за диагностика и лечение на базата на медицина, основана на доказателства, би подобрило значително медицинската грижа в областта на мъжкото репродуктивно здраве.

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да получите консултация от висококвалифицирани специалисти за възможностите и ограниченията на диагностиката на инфертилитета при мъжа.