Имунологични ДНК тестове и бременност в норма и патология

Нормално протичащата бременност е състояние на толеранс между имунната система на майката и наполовина чуждия генетичен материал на плода, унаследен от бащата.

Този толеранс се осигурява по два основни механизма:

  • Секреция на разтворим HLA-G протеин (част от MHC клас I HLA системата), който функционира в трофобластите, контактната зона между плода и майката. При нормална бременност, HLA-G се отделя във високи концентрации и по този начин успешно потиска отхвърлянето на плода от майчината имунна система. При ниски концентрации на HLA-G, рискът от спонтанни аборти и прееклампсия нараства многократно.

Инсерция на 14 нуклеотида в гена за HLA-G е причина за алтернативен сплайсинг и синтез на протеин с ниска стабилност и концентрация. Изследването се препоръчва за двамата партньори,  може да бъде извършено и в абортивен материал.

  • Регулаторни Т-клетки на имунната система, които потискат секрецията на Th1-клетки (про-инфламаторни цитокини-интерлевкини 1, Тумор Некротизиращ Фактор) и стимулират секрецията на Th2 (анти-инфламаторни цитокини). Увеличената секреция на Th1 често води до усложнения на бременността, прееклампсия, преждевременно раждане и ниско тегло на новородените.

Изследване на гени, кодиращи Th1 индуцирания имунен отговор е важно при прогнозиране на настояща или бъдеща бременност.

Имунологичният пакет включва:

Показател Цена в лв.
1. HLA-G Ins/Del 14bp 40

2. Интерлевкини IL1A -889 С>T и IL1B +3954 C>T (комбиниран генотип)

80
3. Тумор Некротизиращ Фактор TNFα (-308) 40


Цена на пълен пакет от маркери: 140 лв.

Необходим материал: 6мл. венозна кръв в епруветка с K2EDTA

В Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив можете да направите консултация с висококвалифицирани специалисти относно възможностите за имунологична диагностика по време на бременност.