Новости в пренаталната диагностика

Неинвазивният пренатален /дородов/ тест PrenaTest™ вече може да се прилага:

  • за диагностика на тризомия 13 /синдром на Патау/ и тризомия 18 /синдром на Едуардс/
  • в по-ранен срок от бременността – девета гестационна седмица
  • за установяване на пола на плода

Повече информация можете да намерите в статията Неинвазивен тест за откриване на фетален синдром на Даун.

Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки провеждането на всички видове дородов скрининг.