Цитология и хистология
Дейности - Цитология и хистология Цена в лв.
 • Окопрофилактична цитонамазка от маточна шийка
 • 35
 • Хистология на биопсичен материал
 • 45
 • Течно базирана цитология ThinPrep
 • 47
 • Течно базирана цитология ThinPrep + ЧПВ генотип 16/18
 • 87
 • Течно базирана цитология ThinPrep + ЧПВ генотип 6/11
 • 87
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ генотип 6/11/16/18
 • 116
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ високорискови типове генотипиране /16,18,31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66/
 • 123
 • Течно базирана цитолгия ThinPrep + ЧПВ високорискови типове скрининг
 • 102
 • Фемофлор
 • 130
 • Фемофлор плюс
 • 172
 • Андрофлор
 • 172


Забележка: изследванията се извършват в други лечебни заведения, с които имаме сключени договори. Към някои изследвания се добавя такса пробовземане и куриер с хладилна чанта.