Нов тест за диагностика при съмнение за пукнат околоплоден мехур

Тестът за изтичане на околоплодна течност при съмнение за пукнат околоплоден мехур представлява бърз неинвазивен метод за качествено имунохроматографско определяне в амбулаторни условия на амниотична течност във вагиналния секрет на бременната жена. Тестовата система AmniSure осигурява качествени резултати, които превъзхождат по бързина, точност, специфичност, чувствителност и надеждност съществуващите към момента методи. Повече информация за приложението на теста в МЦ Надежда Репродуктив Пловдив можете да намерите в статията Тест за околоплодна течност.