Фетална морфология през 18-24 г.с.

В този срок на бременността отново се оценява растежа и развитието на плода чрез  биометрия, изследват се основните органи на плода и неговите придатъци и се предлага комбиниран (ултразвуков и биохимичен) скрининг за хромозомни аномалии.

articles/06_fetalna.jpg

При феталната биометрия по време на ултразвуковото изследване се измерват основни структури на плода и се сравняват със средностатистическите мерки за съответната популация. Така се оценява дали растежът и развитието на плода отговарят на гестационната възраст.

 

Измерват се:

 • BPD (biparietal diameter) бипариетален диаметър, напречен размер на главата
 • OFD (occipitofrontal diameter) – тилночелен диаметър, надлъжен размер на главата
 • NF (nuchal fold) – нухална гънка, гънка в областта на тила
 • HC (head circumference) обиколка на главата
 • AC (abdominal circumference) – обиколка на корема
 • FL (femur length) – дължина на бедрената кост
 • HL (humerus length) – дължина на раменната кост
 • HR (heart rate) – пулс на плода

 

При феталната морфология в този срок на бременността се оценява анатомията на следните органи на плода и околоплодните придатъци:

 1. Скелет – гръбначен стълб с шийна, гръдна, лумбална и сакрална част; череп, ребра, ключици, лопатки, дълги кости на крайниците, кости на дланите и на стъпалата.
 2. Лице – орбити, лещи, междуочно разстояние, нос, ноздри, горна и долна челюст, горна и долна устна.
 3. Главов мозък – мозъчни полукълба, фалкс церебри, таламус, септум пелуцидум, инсула,корпус калозум, мозъчни стомахчета, малък мозък, вермис, цистерна магна, плексус хороидеус, кръг на Willis.
 4. Гръден кош – сърце, бял дроб, тимус, аортна дъга, гръдна аорта, хранопровод, диафрагма.
 5. Коремни органи – стомах, черен дроб, жлъчен мехур, тънки и дебели черва, бъбреци, бъбречни легенчета, пикочен мехур, коремна аорта.
 6. Пол – определя се пола на плода – мъжки, женски или неопределен и при желание се съобщава на родителите.
 7. Пъпна връв – 3 кръвоносни съда, пъпна инсерция.
 8. Амниотична течност (liquor amnii, LA) – определя се количеството на околоплодната течност – в норма, увеличена или намалена
 9. Измерва се индекс на околоплодната течност Amniotic fluid index (AFI).

 

Оценява се наличието или липсата на ултразвукови маркери, свързани с вродени дефекти:

 • Кистична хигрома
 • Една пъпна артерия
 • Аритмия
 • Абнормен образ на ЦНС
 • Цепка на лицето
 • Сърдечен дефект
 • Омфалоцеле
 • Аномалии на уринарния тракт
 • Аномалии на крайниците
 • Фетална ретардация

 

Доплерово изследване – виж статията Приложение на доплеров ултразвук в акушерството.


Център по репродуктивно здраве "Д-р Васил Даскалов" - Пловдив предлага на своите пациентки провеждането на фетална морфология с висококачествена апаратура и от специалисти със сериозна квалификация и опит в областта.